Selecteer gewenste dienst

Uw locatie (Postcode of Plaats)

Huis & Hypotheek

Trouwen & Samenwonen

Erven & Schenken

Bedrijven & Organisaties

Vraag snel, gratis en vrijblijvend offertes aan bij meerdere notarissen bij u in de buurt!

 • Huis & Hypotheek
 • Trouwen & Samenwonen
 • Erven & Schenken
 • Bedrijven & Organisaties
 • Begrippenlijst Erven & Schenken

  Centraal Testamentenregister (CTR)

  Het Centraal Testamentenregister is een database waarin alle informatie betreffende testamenten is opgeslagen. Er wordt bijgehouden welke mensen een testament hebben laten opstellen, wanneer ze dat hebben laten doen en welke notaris dit heeft uitgevoerd. De inhoud van het testament kan niet worden opgevraagd bij het CTR. Het CTR wordt beheerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en staat onder verantwoording van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Combinatie testament

  Dit type testament biedt de persoon die het testament laat opstellen (erflater) de mogelijkheid om het verdelen van de nalatenschap over te laten aan de langstlevende partner. De langstlevende kan er voor kiezen gebruik te maken van de wettelijke verdeling of bijvoorbeeld een legaat van vruchtgebruik.

  Executeur

  De persoon die u benoemd heeft om uw nalatenschap af te wikkelen

  Legaat van vruchtgebruik

  Dit type testament sluit de langstlevende ouder uit als erfgenaam van de overleden partner. Dit heeft tot gevolg dat de kinderen direct de gehele nalatenschap in bezit krijgen. De langstlevende partner mag wel gebruik blijven maken van de nalatenschap, maar dit is niet diens eigendom.

  Notariële volmacht

  Het machtigen van een persoon om uw zaken waar te nemen en beslissingen te maken, wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent.

  Testament

  In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en hoeveel uw erfgenamen erven. Een testament biedt u dus de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de verdeling van uw nalatenschap na uw overlijden.

  Tweetrapstestament

  Testamentvorm waarbij langstlevende partner de eerste erfgenaam is. Dit is aantrekkelijk: als langstlevende hoeft u over de eerste €600.000 geen erfbelasting af te dragen. Pas op moment van overlijden van de langstlevende echtgenoot wordt er om erfbelasting gevraagd over het geld dat voor de kinderen is overgebleven. Omdat er erfbelasting betaalt dient te worden over het totale bezit van beide overleden ouders kan dit bedrag relatief hoog uitvallen.

  Verklaring van erfrecht

  In een verklaring van erfrecht staat vermeld wie de erfgenamen zijn van de overledene. Een verklaring van erfrecht is opgesteld door een notaris en geeft de erfgenamen het recht aanspraak te maken op het banktegoed, belastingteruggaven of de uitkering van de overledene.

  Voogdij

  Wanneer gezag over een minderjarig kind door iemand anders dan de ouders wordt uitgeoefend, spreken we van voogdij. Voogdij kan door de ouders middels een notariële akte of testament worden toegekend. Ook een rechter is bevoegd een voogd aan te wijzen.

  Vruchtgebruiktestament

  Dit type testament sluit de langstlevende ouder uit als erfgenaam van de overleden partner. Dit heeft tot gevolg dat de kinderen direct de gehele nalatenschap in bezit krijgen. De langstlevende partner mag wel gebruik blijven maken van de nalatenschap, maar dit is niet diens eigendom.

begrippenlijst - erven en schenken